Contacta con nosotros Telf . 93 759 52 12 - bada@bada.es

Aviso legal

HomeAviso legal

Avís i informació legal i la seva acceptació

Bada S.A. , amb domicili a Polígon Industrial 08349 CABRERA DE MAR (Barcelona) SPAIN Tel. 00 34 93 759 52 12, provista de C.I.F. ESA08349839.

El present avís legal regula l’acés i l’ús del servei del lloc web www.bada.es (en endavant el “Lloc web”) que Bada S.A. posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts relacionats amb la divulgació de les activitats de Bada S.A. (en endavant, els “Usuaris”).

El Lloc web compleix amb l’establert a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007).

Bada S.A. podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Bada S.A. en el moment en que l’Usuari accedeixi al Lloc web. Així mateix, Bada S.A. posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es procedeixi a utilitzar el Lloc web, ja que aquest pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc web poden trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de dits serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i d’acceptar, així mateix, les corresponents condicions particulars pròpies.

Protecció de dades

En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), mitjançant aquest avís, Bada S.A. informa a l’usuari (“Usuari”) de les dades personals que li sol·licita, amb la finalitat que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Bada S.A. les dades personals (en endavant “dades personals”) que se les poden requerir o que es puguin obtenir dels usuaris amb ocasió de la sol·licitud d’inscripció o d’informació en el website explotat per Bada S.A. allotjat a la URL www.bada.es o dels serveis que es puguin contractar a través d’esmentat portal.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament i incorporades als corresponents fitxers de PIMEC i inscrits a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent Bada S.A. titular i responsable de dit fitxer (en endavant, el “fitxer”). Les dades facilitades poden ser utilitzades per poder informar dels nostres serveis, novetats i/o promocions. Amb aquest objecte, Bada S.A. proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats per a què, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i poden prestar el seu consentiment a fi que Bada S.A. procedeixi al tractament de les seves dades personals.

L’usuari pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà de dirigir-se a Bada S.A. per correu ordinari a Viladomat, 174 – 08015 Barcelona o  per e-mail a bada@bada.es.

Condicions d’ús

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums i les presents Condicions Generals i, en el seu cas, condicions particulars, així com mantenir el degut respecte vers els demés usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.

En aquest sentit, l’usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest lloc web amb finalitat il·lícita i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, en el seu cas, s’habilitin que resulten contràries als drets i interessos de PIMEC, els seus membres i/o tercers, i haurà de respondre davant als mateixos en cas de contravenir o incomplir dites obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), faci mal, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Bada S.A. , dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Bada S.A. assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre i quan no hagi sigut prèviament seleccionat per un altre Usuari. L’ús de la contrasenya es personal i intransferible, no sent permesa la cessió, no tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari haurà d’adoptar les mides necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per a Bada S.A. . En el suposat de què l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per a tercers haurà de posar tal circumstància en coneixement de Bada S.A. a la major brevetat.

L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o a les Condicions Particulars que, en el seu cas, el regulin.

Tota la informació que faciliti l’Usuari mitjançant els serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la cumplimentació dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis.

D’igual manera, serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Bada S.A. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment a la situació real de l’Usuari. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Bada S.A. o a tercers per la informació que faciliti.

De conformitat amb la política anti-spamming de Bada S.A. l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’utilitzar i recavar dades a partir de llistes de distribució a les que es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc web per a la realització d’activitats amb finalitat promocional o publicitària, així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per Bada S.A. i/o els interessats. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Menys en aquells casos expressament descrits a les Condicions General d’Ús i la resta del marc normatiu del Lloc web, Bada S.A. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser provocats a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin patir les informacions i serveis continguts en aquest Lloc web o altres continguts als que puguin accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, Bada S.A. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als erros en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les que, en el seu cas, es prestin esmentats serveis.

Bada S.A. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei i concretament, a mode enunciatiu i no limitatiu: per actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per a tercers mitjançant el Lloc web, així com la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers mitjançant aquest Lloc web.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos y publicidad de interés, pudiendo algunos de estos terceros tratar tus datos fuera de la Unión Europea. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies. Más información

Las opciones de cookie en este sitio web están configuradas para "permitir cookies" para ofrecerte una mejor experiéncia de navegación. Si sigues utilizando este sitio web sin cambiar tus opciones o haces clic en "Aceptar" estarás consintiendo las cookies de este sitio.

Cerrar